Centrum gastroenterologie a hepatologie Kladno

Před vyšetřením

Seznamte se základní odbornou informací k jednotlivým vyšetřením. Dozvíte se, jak Vaše plánované vyšetření probíhá, co Vás při něm čeká a v čem spočívá Vaše příprava před výkonem. Další informace Vám poskytnou a na případné dotazy rády odpoví naše kvalifikované sestry přímo před vyšetřením.

K invazivním vyšetřením je potřeba Váš písemný souhlas. Před výkonem s Vámi lékař povede pohovor, při kterém získáte podrobné informace o vyšetření, jeho průběhu a s tím spojených případných komplikacích a zodpovíte na otázky, které pomohou lékaři možným komplikacím předejít. Formulář Informovaného souhlasu pacienta se záznamem pohovoru pacienta s lékařem si můžete prostudovat a připravit předem.

Informace a formuláře jsou k dispozici ve formátu PDF:

Informace k jednotlivým vyšetřením:

Endoskopie horního
zažívacího traktu

[119 kB]

Kolonoskopie

[614 kB]

Sigmoideoskopie

[421 kB]

pHmetrie

[422 kB]

Sonografie břicha

[421 kB]

Dechový test

[ 59 kB]

Formulář
Informovaný souhlas pacienta s vyšetřením:

Gastroskopie

[117 kB]

Kolonoskopie

[151 kB]
2008 - 15 © Gastroenterologie a hepatologie Kladno s.r.o., Design: MATYPO s.r.o., XHTML 1.0 + CSS 2: WWWSTRÁNKYnet