Domů  Registrace

SCREENING | ODBORNÁ AMBULANCE poskytující komplexní péči o pacienty s onemocněním TRÁVÍCÍHO TRAKTU, JATER a SLINIVKY

Nacházíte se zde: www.gastrohepacentrum.cz » Menu » SCREENING

SCREENING

RAKOVINA TLUSTÉHO STŘEVA
A KONEČNÍKU


Rakovina tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom) se v České republice vyskytuje mimořádně často. Naprostou většinu nádorů tlustého střeva tvoří adenokarcinomy, což jsou nádory vznikající ze žlaznatých buněk střevní sliznice. Kolorektální karcinom ve většině případů nevzniká náhle. Ve střevní sliznici dochází k buněčným změnám, které vedou nejprve ke vzniku nezhoubného nádoru (adenomu). Z původně nezhoubného nádoru se může v některých případech vyvinout nádor zhoubný (adenokarcinom). Jde o proces, který může trvat měsíce až roky. Adenomy vytvářejí na povrchu střeva výrustky – polypy. Ty lze ve většině případů během kolonoskopie odstranit a předejít tak vzniku rakoviny.

Kolorektální karcinom se může projevovat přítomností krve ve stolici, bolestí břicha, změnou frekvence vyprazdňování či charakteru stolice, váhovým úbytkem. Je ale řada nemocných, kteří nemají vůbec žádné potíže.

Pokud je rakovina tlustého střeva zachycena v časném stadiu má pacient velkou šanci dosáhnout léčbou úplné úzdravy.


 

Co znamená screening obecně
a co je jeho cílem?

Screening ve zdravotnictví znamená vyšetřování předem definované skupiny osob za účelem vyhledávání chorob včas, tedy v době, kdy pacient nemá ještě příznaky nebo potíže a lze tak předejít rozvoji nemoci či případnému úmrtí.

Screening kolorektálního karcinomu spočívá ve vyhledávání onemocnění u osob bez zjevných příznaků a zaměřuje se na časný záchyt tohoto onemocnění a tzv. prekancerózních (předrakovinných) stavů. Cílem je tedy rakovinu zachytit včas, nebo zabránit jejímu vzniku.

V České republice je od roku 2000 zaveden Národní program screeningu kolorektálního karcinomu pro osoby starší 50 let.


Jak probíhá současný screening
kolorektálního karcinomu v ČR?

Kolorektální screening je založen na pravidelných testech okultního krvácení do stolice (TOKS) nebo na primární screeningové kolonoskopii. Jedním z nejdůležitějších rizikových faktorů vzniku kolorektálního karcinomu je věk, proto se začínají vyšetřovat pacienti po 50. roce věku.

Zjednodušeně se dá shrnout:
Lidé ve věku 50-54 let

by si měli jednou ročně udělat test okultního krvácení do stolice (TOKS), který detekuje i malé množství krve ve stolici. Tento test je běžně k dostání u praktických lékařů a jeho provedení je zcela nenáročné. Je-li výsledek testu pozitivní (tzn. jsou-li ve vzorku stolice nalezeny stopy krve), bude Vám poté doporučena kolonoskopie.

screening 50 - 54 let

 


Lidé starší 55 let

mohou buď pokračovat v pravidelných testech okultního krvácení do stolice (doporučováno jednou za dva roky) nebo se mohou rozhodnout pro primární screeningovou kolonoskopii.
primární screeningové kolonoskopii hovoříme tehdy, pokud se rozhodnete TOKS úplně vynechat. V takovém případě se doporučený interval mezi dvojicí po sobě jdoucích vyšetření zvětšuje na celých 10 let, neboť kolonoskopie poskytuje mnohem spolehlivější výsledky vyšetření. Pokud při tomto vyšetření není odhalen ani polyp (výrůstek, z něhož by se mohl vyvinout zhoubný nádor), pak je vysoká pravděpodobnost, že vás rakovina tlustého střeva a konečníku během příštích deseti let nepostihne.


K primární screeningové kolonoskopii se můžete objednat v kterémkoliv centru pro screeningovou kolonoskopii:

www.kolorektum.cz

 

Screening - 50 a více let


Kde lze žádat o provedení screeningové kolonoskopie?

Kolorektální screening je v České republice provozován v několika desítkách center pro screeningovou kolonoskopii, jejichž činnost je průběžně monitorována a kontrolována podle transparentních pravidel. Pracoviště musí splňovat přísné "Standardy při poskytování a vykazování výkonů screeningu nádorů kolorekta v České republice"

Centrum gastroenterologie a hepatologie s.r.o.
se řadí mezi pracoviště s akreditací MZČR pro screening kolorektálního karcinomu.

Více informací o současném screeningu kolorektálního karcinomu v ČR naleznete na webových stránkách https://www.kolorektum.cz

 

  

CENTRUM
GASTROENTEROLOGIE
A HEPATOLOGIE
KLADNO

EUC Klinika Kladno 
Huťská 211, 272 80 Kladno

telefon 312 619 150

telefon 312 619 114

Budova EUC kliniky, u autobusového nádraží Kladno, parkoviště součástí objektu

ORDINAČNÍ HODINY


Pondělí 7.30 - 12.00 / 13.00 - 18.00
Úterý7.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00
Středa7.30 - 12.00 / 13.00 - 17.00
Čtvrtek 7.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00
Pátek 7.00 - 12.00 / 13.00 - 14.30

 

NÁŠ TÝM

SLUŽBY

SCREENING

KE STAŽENÍ

KONTAKT


GDPR / COOKIES